13-04-2022 137

Καταπολεμήστε αποτελεσματικά τις αγγειακές βλάβες με λέιζερ διόδου 980 nm